kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
Znaleźliśmy 0 wyniki. Pokaż wyniki
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest Dominika Stryj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Stryj MULTIHOME.PL w z siedzibą w Kępnie, przy ul. Sportowej 18, NIP 954-219-65-30, REGON 240201712.

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: info@multihome.pl.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej uzyskanej przez Państwa zgody lub w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości oraz newslettera, zamieszczania ogłoszeń, marketingu, prowadzenia rachunkowości, w celach archiwalnych, ochrony żywotnych interesów.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz inne podmioty współpracujące celem wykonania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez MULTIHOME.PL usług, jak również w celach statystycznych. Państwa dane nie będą profilowane. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1. żądania ich usunięcia,
2. żądania sprostowania,
3. ograniczenia przetwarzania,
4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. żądania ich przeniesienia,
6. dostępu do swoich danych,
7. żądania ich usunięcia,
8. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora).

Państwa dane osobowe przechowywane dla celów realizacji umowy, przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego i elektronicznego marketingu bezpośredniego, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  • Wyszukiwanie zaawansowane

  • Kategorie nieruchomości

  • Rodzaj nieruchomości

  • Lokalizacja

Porównaj oferty